Macro/Finance Group: People

Researchers
Ajay Shah
Ila Patnaik
Shruti Tripathi
 
Project Management Team
Anurodh Sharma
Bins Sebastian
Latha Balasubramanian
Neena Jacob
 
Freelance Consultants
Shekhar Hari Kumar
Suresh Phadnis
Vrinda Bhandari
 
 
Collaborators, Visitors, Alumni
Research Associates
Aditya Rajput
Amey Sapre
Anirudh Burman
Ashim Kapoor
Ashish Aggarwal
Bhavyaa Sharma
Devendra Damle
Dhiraj Kumar Muttreja
Faiza Rahman
Harleen Kaur
Jai Vipra
Mahima Gupta
Manpreet Singh
Manya Nayar
Mayank Mahawar
Mayank Mishra
Mohit Desai
Nelson Chaudhuri
Pramod Sinha
Rachna Sharma
Radhika Pandey
Sanhita Sapatnekar
Sameer Pethe
Shalini Mittal
Shefali Malhotra
Shubho Roy
Smriti Parsheera
Smriti Sharma
Sudipto Banerjee
Sumant Prashant
Supriya Krishnan
Suyash Rai
Trishee Goyal
Vishal Trehan