Macro/Finance Group: People

Researchers
Ajay Shah
Ila Patnaik
Shruti Tripathi
 
Project Management Team
Anurodh Sharma
Latha Balasubramanian
 
Freelance Consultants
Shekhar Hari Kumar
Suresh Phadnis
Trishee Goyal
Vrinda Bhandari
 
Collaborators, Visitors, Alumni
Research Associates
Amey Sapre
Anirudh Burman
Ashim Kapoor
Ashish Aggarwal
Bhavyaa Sharma
Devendra Damle
Faiza Rahman
Harleen Kaur
Jai Vipra
Mahima Gupta
Manpreet Singh
Manya Nayar
Mayank Mahawar
Mayank Mishra
Nelson Chaudhuri
Pramod Sinha
Rachna Sharma
Radhika Pandey
Rishab Bailey
Sanhita Sapatnekar
Sameer Pethe
Shalini Mittal
Shefali Malhotra
Shivangi Tyagi
Shubho Roy
Smriti Parsheera
Sudipto Banerjee
Sumant Prashant
Supriya Krishnan
Suyash Rai
Vishal Trehan