Macro/Finance Group: People

Researchers
Ajay Shah
Amey Sapre
Ila Patnaik
 
Project Management Team
Anurodh Sharma
Latha Balasubramanian
Manesh Mani
Roby Thomas
Suresh Kumar
 
Freelance Consultants
Aditi Dimri
Anirudh Burman
Ayjaz Ahmad Wani
Jai Vipra
Karan Gulati
Surya Prakash B.S.
Suyash Rai
Trishee Goyal
Vrinda Bhandari
 
Collaborators, Visitors, Alumni
Research Associates
Aanshi Sharma
Ashim Kapoor
Devendra Damle
Faiza Rahman
Guntaas Uppal
Harleen Kaur
Karthik Suresh
Madhur Mehta
Medha Raju
Mithila Sarah
Namita Goel
Pramod Sinha
Rachna Sharma
Radhika Pandey
Rishab Bailey
Sarang Moharir
Siddhartha Srivastava
Smriti Parsheera
Srishti Sharma
Sudipto Banerjee
Tushar Anand
Viraj Joshi
Vishal Trehan